Kuidas allkirjastatud dokumenti valideerida?

DigiDoc-i portaal võimaldab teil valideerida allkirjastatud dokumente (näiteks dokumente, mis on allkirjastatud mujal, teile on need saadetud mõne äripartneri poolt e-posti teel, vms). Valideerimise käigus saate veenduda, kas dokumendile lisatud allkirjad on kehtivad ja vastavuses eIDAS määrusele (EL) Nr 910/2014. Rohkem infot eIDAS määruse kohta leiate siit.

Valideerida saate kahte tüüpi allkirju ja templeid - täiustatud ja kvalifitseeritud. 

Täiustatud - põhinevad kvalifitseeritud sertifikaadil ja omab kohtumenetluses õiguslikku mõju ja vastuvõetav tõendusmaterjalina.

Kvalifitseeritud - omab samaväärsed õiguslikku toimet nagu käsitsi kirjutatud allkirigi. 

DigiDoc-i portaalis saate valida, kas soovite dokumendil valideerida nii täiustatud kui kvalifitseeritud allkirjad ja templid või ainult kvalifitseeritud e-allkirjad ja e-templid. Kui valite esimese võimaluse, teostatakse vähem range valideerimine, kus täiustatud allkirjad loetakse kehtivateks, teine võimalus on rangem - ainult kvalifitseeritud allkirjad loetakse kehtivateks. 

Saate valideerida allkirjastatud dokumente, mis kasutavad sertifikaate, mis on väljastatud ükskõik millise EU/EEA liikmesriigi poolt. 

Dokumendi valideerimine 

1. Logige portaali sisse ja klikkige lehe ülaosas nupul “Valideeri dokument”. 

2. Valige valideerimise poliitika - kas soovite, et kontrollitakse kõiki e-allkirju ja e-templeid või ainult kvalifitseeritud allkirju ja templeid. 

3. Dokumendi üleslaadimiseks on kaks viisi: võite dokumendi lohistada hallile üleslaadimise alale; või kasutage nuppu “Otsi fail arvutist” ja laadida dokument selle abil portaali.

4. Kui olete dokumendi üleslaadinud, näete dokumendi kehtivusinfot: 

  • Jaotises 1 esitatakse üldine info dokumendi kohta - kas dokumendile lisatud allkirjad on kehtivad, dokumendi pealkiri ja dokumendi formaat. 
  • Jaotises 2 kuvatakse dokumendi sisu. Kui tegemist on PDF failiga, saate selle avada klikkides suurendusklaasi ikoonil.
  • Jaotises 3 on kuvatud dokumendi allkirjastajad. Klikkides sinisel noolel näete allkirja ja sertifikaadi infot:  
  • Klikkides jaotises 4 nupule “Allkirjasta dokument”, saate dokumendi allkirjastada. 

5. Samuti saate endale alla laadida allkirjade kinnituslehe: 

5. 1. Klikkige portaali ülaosas oleval tegumiribal nupule “Kinnitusleht”. 

5. 2. Kinnitusleht avaneb eraldi aknas. 

5. 3. Saate allkirjade kinnituslehe välja printida või endale arvutisse laadida.

Vajate abi? Võtke meiega ühendust Võtke meiega ühendust